Ocena brak

Jaki jest wpływ erozji na powstanie terenów pustynnych?

Autor /Wenta Dodano /31.01.2012

Wiatr nie jest w stanie samodzielnie zniszczyć twardej skały. Tym niemniej zaopatrzony w ostre narzędzie, jakim są niesione ziarenka piasku, może być bardzo niebezpieczny - drąży jaskinie w skal­nych ścianach, tworzy formy skalne w kształcie grzybów, stołów, piedestałów i ambon, ściera i po­leruje powierzchnię skał.
Naukowcy są zgodni, iż nie tylko wiatr odpo­wiedzialny jest za wietrzenie bloków skalnych. Wiatr może jedynie porywać drobne cząstki będą­ce efektem niszczenia przez inne siły natury.
Około 80% pustyń na świecie to kamieniste hamady lub żwirowe regi. Podobnie jak erg, obie nazwy pochodzą z języka arabskiego.
Występuje kilka czynników rozbijających twar­de bloki skalne na części. Na dużych wysoko­ściach oraz na pustyniach, gdzie panują niskie temperatury, mróz mechanicznie rozbija i kruszy wielkie głazy. Podobnie działa raptownie zmienia­jąca się temperatura, gdyż silnie nagrzana w ciągu dnia skała łatwo pęka pod wpływem niskiej tem­peratury panującej w nocy. Pustynni wędrowcy opowiadają o głośnych „wystrzałach", które moż­na usłyszeć o zmierzchu. To pękają skały zbyt gwałtownie stygnące po upalnym dniu.

Podobne prace

Do góry