Ocena brak

Jaki jest schemat badania logopedycznego osób dorosłych w przypadku podejrzewania afazji lub dysfazji?

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

Odmienność przyczyn wywołujących dysfazję u dorosłych determinuje różnice w przebiegu badania logopedycznego. Trudności w mowie u dzicci najczęściej nic są przez rodziców bezpośrednio kojarzone z czynnikiem wywołującym patologię mózgową (np. z urazami, krwawieniami w czasie ciąży, przebytymi chorobami zakaźnymi) i dlatego pierwszy kontakt z takimi dziećmi z reguły ma logopeda, a nie neurolog Ponieważ dysfazja u dorosłych jcsl tylko jednym z symptomów neurologicznych, pacjent z uszkodzeniem mózgu najpierw jesl objęty opieką medyczną (neurologiczną), a dopiero później logopedyczną.

Schemai diagnozy logopedycznej w przypadku dysfazji osób dorosłych przedstawia się następująco:

I. Określenie problemu

1.    Rozmowa wstępna.

2.    Orientacyjne badanie mowy.

3.    Wywiad.

II Sformułowanie hipotez

4.    Badania podstawowe:

badanie praksji, gnozji i orientacji przestrzennej,

badanie rozumienia,

badanie mówienia,

badanie czytania, pisania i liczenia.

5.    Badania uzupełniające.

III. Weryfikacja hipotez

Podobne prace

Do góry