Ocena brak

Jaki jest schemat badania logopedycznego dzieci z uszkodzonym narządem słuchu?

Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013

I. Określenie problemu

1.    Badania wstępne:

-    wywiad,

-    obserwacja,

orientacyjne badanie słuchu i sprawności komunikacyjnej.

2.    Badania specjalistyczne.

II. S for m u lo wa n i e hipotez

3.    Badania podstawowe:

-    badanie rozumienia mowy,

-    badanie mówienia, badanie czytania i pisania.

4.    Badania uzupełniające.

III. Weryfikacja hipotez

Oczywistym jesl, żc wymienione w poszczególnych etapach kroki badawcze, np. badanie czytania i pisania, zależą od wieku dziecka, od stopnia upośledzenia funkcji słuchowej itd. Schemat ten należy modyfikować w zależności od indywidualnych potrzeb.

Do góry