Ocena brak

Jaki jest schemat badania logopedycznego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim?

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

Mowa dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim rozwija się z pewnym opóźnieniem w stosunku do dzicci z normą intelektualną i jesl 10 jeden z pierwszych objawów nieprawidłowości rozwojowych. Ponieważ opóźnienie to  może być symptomem zaburzeń o różnej etiologii, obserwowane objawy nie wskazują jednoznacznie, żc podłożem zaburzeń rozwoju mowy jesl upośledzenie umysłowe. Na ogół jednak matka wyczuwa coś niepokojącego w rozwoju dziecka. W związku z tym logopeda jest osobą pierwszego kontaktu i dlatego diagnozę logopedyczną musi prowadzić zgodnie z uniwersalną procedur;] badawczą, podaną w metodyce ogólnej. Badanie takie prowadzi się według następującego schematu:

I. Określenie problemu

1.    Badania wstępne:

- wywiad,

obserwacja,

orientacyjne badanie mowy.

2.    Badania uzupełniające.

II. Sformułowanie hipotez

3.    Badania podstawowe:

badanie rozumienia,

badanie mówienia,

badanie sprawności komunikacyjnej.

4.    Badania specjalistyczne.

III. Weryfikacja hipotez

Do góry