Ocena brak

Jaką teorię doboru treści kształcenia opracował Wincenty Okoń?

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Treści kształcenia

Realizacja celów kształcenia wymaga również zdefiniowania treści kształcenia, czyli całokształtu podstawowych wiadomości oraz umiejętności z zakresu różnych dziedzin, które są przewidziane do realizacji w trakcie procesu kształcenia. Treści zapisywane są w dokumentach, takich jak:

- plany nauczania

- podręczniki

- podstawy programowe

- programy nauczania

Według W. Okonia, treści kształcenia muszą spełniać następujące warunki:

1. wymagania dotyczące uczącego się człowieka, stawiane są z punktu widzenia uczniów:

- konieczność dostosowania treści do indywidualnych możliwości uczniów (psychicznych, społecznych, rozwojowych)

- konieczność dostosowania treści do potrzeb uczniów

2. wymagania dotyczące zmieniającego się społeczeństwa

- konieczność respektowania możliwości społeczeństwa

- konieczność respektowania potrzeb społeczeństwa

- konieczność uwzględniania takich obszarów tematycznych jak: ojczyzna, naród, życie społeczne i obywatelskie, edukacja, praca zawodowa czy rodzina

3. wymagania dotyczące rozwoju nauki i kultury:

→ treści kształcenia w zakresie kultury mają umożliwiać:

- poznanie określonych dobór kultury

- wywarzanie różnych wartości

- przeżywanie różnych wartości kulturowych

→ treści kształcenia w zakresie nauki muszą obejmować 4 elementy składowe nauki:

- fakty naukowe

- pojęcia naukowe

- prawa nauki

- teorie naukowe

Podobne prace

Do góry