Ocena brak

Jaką średnią stosujemy do oceny średniego tempa zmian zjawiska jednorodnego w czasie?

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Do oceny średniego tempa zmian zjawiska jednorodnego w czasie stosujemy średnią geometryczną indeksów łańcuchowych. Wynik podajemy po pomnożeniu przez 100 w %. Średnia geometryczna mieści się między najmniejszym a największym z indeksów indywidualnych.

Tempo zmian informuje, o ile % poziom zjawiska w danym okresie jest wyższy (niższy) od poziomu w okresie przyjętym za podstawę porównań.

Podobne prace

Do góry