Ocena brak

Jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniami mowy a błędami językowymi?

Autor /Odil Dodano /12.03.2013

S. Grabias (1997, 30) uważa, że „różnica między obydwoma pojęciami jesi subtelna. W obydwu wypadkach mamy do czynienia z odstępstwami od norm językowych i komunikacyjnych. Jednakże pojęcie zaburzenia należy wiązać z niemożnością realizacji prawidłowej. Zaburzenie jest zawsze jedynym możliwym zachowaniem jednostki. Błąd językowy natomiast można poprawić jest on dla jednostki zachowaniem jednym z wielu”.

Podobne prace

Do góry