Ocena brak

Jaka jest różnica między hipotezami parametrycznymi, a nieparametrycznymi?

Autor /Wilhelm2 Dodano /16.12.2011

H. parametrycznymi nazywamy hipotezy dotyczące takich parametrów populacji generalnej (jednej lub kilku), jak średnie, wariancja, wskaźnik struktury oraz parametrów populacji wielocechowych.

H. nieparametryczne, to hipotezy przy których stosuje się testy hipotez dotyczących rozkładów bez precyzowania lub bez parametrów. Rozróżniamy tu:

  1. Hipotetyczny rozkład populacji generalnej jest przez hipotezę całkowicie określony

  2. Hipoteza dotyczy tego rozkładu, ale parametry należy szacować z próby

  3. Hipoteza dotyczy zgodności rozkładów dwóch lub kilku populacji generalnych

  4. Hipoteza dotyczy niezależności elementów próby

Podobne prace

Do góry