Ocena brak

Jaka jest prędkość satelitów?

Autor /Rodak Dodano /31.01.2012

Zależność pomiędzy prędkością obiegu a odległo­ścią od Ziemi znana była już w XVII w. W swym dziele dotyczącym grawitacji Izaak Newton podał tę zależność w odniesieniu do Księżyca. Dziś przy obliczaniu orbit sztucznych satelitów korzystamy z tego samego prawa. Jeśli na satelitę nie działała­by siła grawitacji, to miałby on tendencję do lotu ze stałą prędkością po linii prostej. Lecz przyciąga­nie grawitacyjne zakrzywia ten tor. Im większa jest odległość satelity od Ziemi (czy też jakiegokolwiek innego ciała wokoło którego on krąży), tym słab­sza siła grawitacji i tym słabiej odkształca ona pier­wotny prostoliniowy tor ruchu.
Sputnik 1 poruszał się na orbicie o wysokości ok. 160 km i na jeden obieg potrzebował 96 minut.
Księżyc natomiast znajduje się w odległości około 386000 km od Ziemi i okrąża ją w ciągu 28 dni.

Podobne prace

Do góry