Ocena brak

Jaka jest historia międzynarodowego handlu?

Autor /Mers Dodano /31.01.2012

Handel towarami i usługami po­między państwami ma zasadniczy wpływ na stan światowej gospodar­ki. To właśnie sytuacja na global­nym rynku decyduje o bogactwie łub ubóstwie wielu milionów ludzi.
Historia międzynarodowego handlu ma już kilka tysięcy lat. Od zarania cywilizacji, w miastach dorzeczy Tygrysu i Eufratu funkcjonowali kupcy, którzy kupowali i sprzeda­wali różne towary, transportując je na grzbietach wielbłądów i osłów, a także statkami. Z czasem trakty handlowe zaczęły się wydłużać, na przykład słynny jedwabny szlak, wiodący z Chin do staro­żytnego Rzymu, liczył prawie 6500 km.
Rozwój handlu był jedną z pośrednich przyczyn wielkich odkryć geograficznych. Krzysztof Ko­lumb odkrył Amerykę niejako przy okazji poszu­kiwania nowej, krótszej drogi do Indii. Indie były już wówczas poważnym partnerem handlowym Europejczyków. To właśnie z Indii sprowadzano jedwab, kamienie szlachetne i przyprawy.
Handel był też jedną z przyczyn europejskich podbojów i kolonizacji innych kontynentów. Wiele fabryk wybudowanych w okresie rewolucji prze­mysłowej powstało głównie po to, by przetwarzać sprowadzone z kolonii surowce. Potęgi kolonial­ne również sporo eksportowały do swoich kolonii. Najczęściej eksportowano tanie produkty, takie jak ubrania czy buty, przy okazji doprowadzając do upadku lokalnych producentów, którzy wytwarza­jąc towary nawet wyższej jakości, nie byli w sta­nie wygrać konkurencji cenowej. W rezultacie takiej polityki kolonie coraz bardziej uzależniały się od swoich uprzemysłowionych kolonizatorów.

Podobne prace

Do góry