Ocena brak

Jak zamienia się płyn w gaz?

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Nie wszystkie cząsteczki substancji ciekłej poru­szają się z tą samą prędkością. Niektóre z nich są szybsze od innych i potrafią przebić się przez powierzchnię cieczy, przedostając się w formie pary lub gazu do powietrza. Jeżeli, na przykład, zostawić odkrytą szklankę z wodą na kilka dni w ciepłym pomieszczeniu, poziom cieczy stop­niowo będzie się zmniejszał, aż w końcu szklanka będzie pusta. Zjawisko parowania występuje na powierzchni cieczy i nie należy mylić go z wrze­niem, w czasie którego zamiana w gaz odbywa się w całej objętości płynu.
W związku z tym, że stan skupienia substancji - bez względu na to, czy będzie to ciało stałe, ciecz czy gaz - zależy od ruchu jej cząsteczek, podlega ona transformacji przy zmianie ich ener­gii kinetycznej. Często zmieniamy stan skupienia substancji podgrzewając ją, czyli dostarczając energii cieplnej. Na przykład, kiedy gotujemy wodę, zamienia się ona w gaz zwany parą, dlate­go że dostarczane ciepło sprawia, iż cząsteczki poruszają się szybciej. W końcu wszystkie one osiągają taką prędkość, że siły wzajemnego przyciągania stają się zbyt słabe, żeby je razem utrzymać. Wtedy cząsteczki te zaczynają się swo­bodnie przemieszczać, a my mówimy, że ciecz wrze. Zjawisko to występuje zwykle w tempera­turze 100°C.

Podobne prace

Do góry