Ocena brak

Jak zabezpieczyć bezpieczeństwo pasażerów kolejki górskiej w wesołym miasteczku?

Autor /Szostak Dodano /31.01.2012

Awaria łańcucha bądź jego napędu mogłaby jednak spowodować zjazd wagoników w tył, gdy dyspo­nują one zbyt małą energią, by bezpiecznie po­konać cały tor. Zapobiegać ma temu specjalne urządzenie zamontowane w torze - mechanizm zapadkowy. Jest to taśma stalowa z umieszczony­mi nań zębami, takimi samymi jak w kołach zęba­tych. Pod każdym z wagoników z kolei znajduje się odchylany uchwyt - zapadka. Gdy wagoniki z włączonym mechanizmem zapadkowym zaczy­nają się zsuwać w tył, zapadki wchodzą w zęby taśmy i zatrzymują cały skład w miejscu. Dodat­kowo wagoniki wyposażone są w prosty system hamulcowy, używany w razie niebezpieczeństwa lub na końcu toru, gdy trzeba wyhamować po zakończonej jeździe.
Pasażerowie wsiadają do wagoników w naj­wyższym punkcie toru i są zabezpieczani pasami bezpieczeństwa bądź podobnymi urządzeniami. Gdy hamulec zostaje zwolniony, wagoniki rozpo­czynają zjazd w dół, szybko nabierając prędkości. Następnie wspinają się na następny pagórek i tak dalej. Podczas zjazdu energia potencjalna wago­ników jest zamieniana na energię kinetyczną, pro­porcjonalną do kwadratu prędkości składu. Z kolei podczas wspinania się w górę następnego zbocza energia kinetyczna jest przekształcana w poten­cjalną. Oczywiście, jak w każdym urządzeniu mechanicznym część energii jest tracona ze wzglę­du na występowanie sił oporu powietrza oraz tarcia o tor. Dlatego wagoniki nie są w stanie „o włas­nych siłach" wznieść się na wysokość odpowia­dającą tej, z której wystartowały.
Kolejki górskie o długim torze bywają wypo­sażane w urządzenia umożliwiające podholowanie wagoników podczas wspinania się na kolejne wzniesienie i uzupełnienie straconej energii. Dzięki temu zjazd jest przedłużany. Tory drewniane skła­dają się ze wzniesień i spadków dobranych w ten sposób, by energia kinetyczna uzyskana podczas zjazdu wystarczyła, po uwzględnieniu strat, na wjazd na kolejny szczyt. Tory stalowe są znacznie bardziej urozmaicone.

Podobne prace

Do góry