Ocena brak

Jak wykonuje się zdjęcie rentgenowskie?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

Zdjęcia rentgenowskie wykonuje się w specjalnych pomieszczeniach. Pacjent musi zdjąć ubranie, by odkryć te części ciała, które mają być prześwie­tlone. Przedmioty takie jak biżuteria, spinki do wło­sów czy mostki stomatologiczne mogą przesłonić badany narząd i podczas wykonywania zdjęć pacjent nie powinien ich nosić. Jednym z najważ­niejszych zadań radiologa jest ustawienie pacjen­ta w odpowiedniej pozycji w celu uzyskania moż­liwie najlepszego obrazu badanej części ciała.
Arkusz specjalnego filmu wkładany jest do pła­skiej, nieprzepuszczającej światła koperty, podczas gdy pacjent stoi, siedzi lub leży, a badana część ciała znajduje się w bezpośrednim kontakcie z kase­tą zawierającą płytę fotograficzną.
Bardzo ważne jest, by pacjent nie poruszył się w czasie naświetlania filmu, gdyż ruch sprawi, że uzyskany obraz będzie zamazany. Podczas napro­mieniowania radiolog opuszcza pomieszczenie i kontroluje badanie przy pulpicie umiejscowio­nym za szybą ochronną. Ma to zabezpieczyć leka­rza przed wystawieniem na promienie rentgenow­skie, których skumulowany wpływ mógłby być bardzo szkodliwy dla jego organizmu. Jeśli radio­log musi pozostać z pacjentem, może uniknąć nie­potrzebnego napromieniowania, wkładając spe­cjalny, ołowiany fartuch.

Podobne prace

Do góry