Ocena brak

Jak wyglądają wędrówki ryb i ssaków morskich?

Autor /Zemi Dodano /31.01.2012

Wiele gatunków ryb i ssaków morskich odbywa regularne wędrówki w poszukiwaniu jedzenia lub tarliska. Do zwierząt takich należą na przykład śle­dzie. Ich wędrówki pozostają w bezpośrednim związku z poszukiwaniem pokarmu. I tak w dzień stada śledzi żerują bliżej dna, nocą zaś bliżej po­wierzchni. Wieloryby przemieszczają się od szero­kości równikowych po obszary polarne i z powro­tem. Żyjące na dnie płastugi przemieszczają się między obszarami bogatymi w pokarm a tarliska­mi . Ryby drapieżne, takie jak na przykład tuńczy­ki, podążają za rybami, którymi się żywią.

Tarliska.
Kilka gatunków ryb rozmnaża się i umiera w rze­kach, choć większość życia spędza w morzach. Do najbardziej znanych należą łososie, które na okres tarła wracają do rzek, w których się urodziły. Po jego zakończeniu wracają do morza, by powrócić w to samo miejsce w następnym roku. Również minogi morskie większość życia spędzają w morzu, tarło jednak odbywają w wodach słodkich.
Najbardziej osobliwe są wędrówki węgorzy, ryb zamieszkujących słodkie wody Europy i Ameryki Północnej. Węgorze odbywają tarło z dala od miej­sca stałego występowania, w Morzu Sargassowym, które swoją nazwę zawdzięcza dużej ilości pły­wających brunatnie z rodzaju Sargassum (gronorosty). Młode węgorze wyruszają z Morz Sargassowego przez ocean w kierunku rzek, gdzie spę­dzają większość życia. Po 12 latach w przypadku samców i 24 w przypadku samic dojrzałe węgorze udają się w powrotną drogę do Morza Sargasso-wego, gdzie odbywają tarło i umierają.

W latach siedemdziesiątych naukowcy opuścili się 2,5 km w głąb Rowu Galapagos, znajdującego się na zachód od wybrzeży Ekwadoru. Celem przed­sięwzięcia było zbadanie ujść hydrotermalnych na dnie oceanu, przez które uchodzi gorąca woda. Uczeni natknęli się na kolonię zwierząt, u których łańcuch pokarmowy oparty jest nie na energii sło­necznej, ale energii wnętrza Ziemi. Nowe gatunki obejmowały gigantyczne małże wielkości talerza, kraby, ryby, ośmiornice, trąbiki.
Pierwsze ogniwo abysalnego (głębinowego) łań­cucha pokarmowego stanowią bakterie, które pow­stają i rozwijają się w wypływach gorącej wody. Są one pokarmem niewielkich zwierząt, które z ko­lei padają ofiarą większych drapieżników.

Podobne prace

Do góry