Ocena brak

Jak wygląda wizyta u kręgarza?

Autor /Grzebyk Dodano /31.01.2012

W czasie pierwszej wizyty kręgarz przeprowadza z pacjentem wywiad dotyczący przebytych chorób i stylu życia. Informacje te mają duże znaczenie, ponieważ problemy zdrowotne pacjenta mogą być dziedziczne, wywołane przez niewłaściwą dietę, szkodliwy wpływ środowiska, stresującą pracę albo sytuację rodzinną. Następnie stawia diagnozę na podstawie badań palpacyjnych, polegających na obmacywaniu stawów, kości i mięśni ze
zwróceniem uwagi na występujące nieprawidło­wości. Delikatnie sprawdza, czy w miejscach tkli­wych i sprawiających ból występuje złamanie albo choroba kości. Zdarza się, że przed przystąpieniem do zabiegów zaleca wykonania zdjęcia rentge­nowskiego kości.
Wizyta u kręgarza może być przyjemnym doświadczeniem, ponieważ „nastawianie" ma działanie lecznicze i łagodzi dolegliwości. Zabiegi manualne są zwykle bezbolesne, a obejmują ryt­miczne, powtarzające się poruszanie kośćmi w sta­wach i delikatne rozluźnianie napiętych mięśni i sztywnych stawów. Terapia obejmuje cykl spot* kań z kręgarzem, który niejednokrotnie przygo­towuje dla pacjenta zestaw ćwiczeń do wykonywa­nia w domu i udziela porad dotyczących innych zagadnień, jak odpowiedni wybór mebli do siedze­nia i leżenia, zachowanie właściwej postawy i prze­strzeganie zdrowej diety.
Metody stosowane w kręgarstwie są odpo­wiednie dla ludzi we wszystkich przedziałach wiekowych, także dla dzieci, u których wczesne rozpoznanie nieprawidłowości pozwala zapobiec wystąpieniu poważniejszych problemów.

Podobne prace

Do góry