Ocena brak

Jak wygląda rolnictwo w klimacie śródziemnomorskim?

Autor /Longin Dodano /31.01.2012

Klimat śródziemnomorski, taki w którym lato jest gorące i suche, a zimy łagodne i wilgotne, spoty­kamy nie tylko w basenie Morza Śródziemnego. Bardzo podobne warunki klimatyczne panują na przykład w południowej Kalifornii, w środkowej części Chile, w południowo-zachodniej części RPA, na południu i zachodzie Australii.
Tradycyjnie już w takim klimacie w lecie upra­wia się figi, winorośl, oliwki i orzechy włoskie -wszystkie te rośliny doskonale radzą sobie z letnią suszą. W zimie natomiast uprawia się tam zboża i warzywa. Zbiory zbóż nie są imponujące ze względu na niewielką ilość wody, warzywa nato­miast uprawia się głównie w nawadnianych sztucz­nie dolinach - sadzi sieje w długich rzędach pomiędzy drzewami figowca czy w gajach oliwnych. Uprawy takie nazywa się międzyplonami. Inten­sywny sposób uprawy wymuszony został niewiel­ką ilością gruntów nadających się pod uprawy.
Rolnictwo na obszarach o klimacie śródziem­nomorskim pełne jest kontrastów. Na przykład w południowych Włoszech wiele tradycyjnych gospodarstw jest mało efektywnych, przypomina­ją one te spotykane w ubogich krajach rozwijają­cych się, a jednocześnie, w bardzo podobnej pod względem klimatu Kalifornii znajdują się najbar­dziej wydajne gospodarstwa rolne na świecie.

Podobne prace

Do góry