Ocena brak

Jak w przyszłości będą wyglądały usługi?

Autor /road Dodano /31.01.2012

Coraz więcej procesów produkcyjnych ulega auto­matyzacji, a co za tym idzie ciągle zmniejsza się liczba miejsc pracy w przemyśle. Chcąc utrzymać ilość zatrudnienia, skraca się czas pracy. Na przy­kład kraje Unii Europejskiej podpisały porozu­mienie, według którego tygodniowy czas pracy nie powinien przekraczać 48 godzin. Modemy, sieci komputerowe pozwalają wielu pracownikom umy­słowym pracować w domu. Ich domowy kompu­ter podłączony jest do centralnego, dzięki czemu mają oni stały i łatwy dostęp do wszystkich po­trzebnych im danych, a rezultaty swojej pracy wpi­sane do pamięci ich komputera w każdej chwili mogą być sprawdzone przez pracodawcę. Powsta­nie sieci komputerowych być może przyczyni się w przyszłości do decentralizacji tzw. usług zaawan­sowanych. Ograniczenie czasu pracy sprawia, że wielu ludzi może i musi poszukiwać dodatkowego źródła zarobków. Inni z kolei, zarabiając wystar­czająco dużo, w krótszym czasie (nie tracą bowiem czasu na dojazdy do pracy) mają więcej czasu na rozrywkę i wypoczynek. Więcej czasu i więcej pie­niędzy stwarza coraz większe zapotrzebowanie na usługi, dynamicznie rozwija się zwłaszcza wielki przemysł rozrywkowy.

Podobne prace

Do góry