Ocena brak

Jak sobie wyobrażam przyszłość polski w zjednoczonej europie?

Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011

Moim zdaniem przyszłość polski będzie wyglądać ponuro jeśli nadal Europa będzie się jednoczyć tak jak dzisiaj. W urzędach Unii Europejskiej i urzędach rady Europy jest przerost zatrudnienia i biurokracja. W całej Europie są za wysokiee podatki, które hamują wzrost gospodarczy i dlatego gospodarka Europejska przegrywa z gospodarką Stanów Zjednoczonych. Przykładem tego jest wskaźnik bezrobocia, który w USA wynosi 4%, a w UE podan 10%.

Myślę, że w przyszłej Zjednoczonej Europie nie będą istniały granice i będzie można swobodnie poruszać się po starym kontynencie. W przyszłości będzie istniał jeden dominujący język, dlatego zacznie zanikać język polski, nasza narodowość, a także pamięć o naszych przodkach, myślę, że będzie to niekorzystne. Na pewno zostanie wprowadzona jedna waluta podobna do dzisiaj obowiązującego EURO. Jeśli w takim tempie, jak dziś będą zachodziły zmiany w polityce i gospodarce to może doczekają tego może moje wnuki lub prawnuki.

Podobne prace

Do góry