Ocena brak

Jak skażone są wody przybrzeżne?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Skażeniem dotknięte są wszystkie oceany i morza świata, najbardziej cierpią jednak wody przybrzeż­ne. Tu znajduje się najwięcej źródeł zanieczysz­czeń od nadmorskiego przemysłu przez wyloty kolektorów ściekowych aż po zwiększony ruch jed­nostek morskich. Wody przybrzeżne Europy i wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych są szczególnie zagrożone. To tutaj zakłada się far­my ostryg, małży i ryb. Hodowane w nich zwie­rzęta są bardzo podatne na szkodliwy wpływ toksycznych bakterii, glonów i substancji chemicznych. Wody szelfowe są również miejscem eks­ploatacji podmorskich złóż ropy naftowej, w związ­ku z czym w większym stopniu są one narażone na wszelkie wycieki i katastrofy ekologiczne.
Morze Śródziemne, jak sama nazwa wskazuje, jest wewnętrznym akwenem morskim połączonym z Oceanem Atlantyckim Cieśniną Gibraltarską. Całkowita wymiana wody trwa tam 70 lat. 90% ścieków komunalnych ze 120 przybrzeżnych miast jest wpuszczanych prosto do morza, a trzeba pamię­tać, że w otaczających morze 18 krajach żyje (wliczając w to turystów) 360 min ludzi. Morze Śródziemne stało się jednym z najbardziej zanie­czyszczonych akwenów na świecie. Przyjmuje ono rocznie około 430 miliardów ton ścieków. Naj­większym zagrożeniem dla środowiska są tłumnie odwiedzane przez turystów a jednocześnie uprze­mysłowione wybrzeża Hiszpanii, Francji i Włoch.
W związku z rozwojem przemysłu turystycz­nego najbardziej zagrożonym ssakiem tego regio­nu jest wydra śródziemnomorska. Odległe od miast zaciszne zatoki, w których niegdyś znajdowała schronienie stały się obecnie uczęszczane, dzięki szybkim łodziom motorowym i rozpowszechnie­niu sprzętu do nurkowania. Wiele wydr ginie też zaplątanych w sieci rybackie.
Żółwie jadalne (zielone) żyją we wszystkich oceanach świata, w rejonach, gdzie temperatura nie spada poniżej 20°C. W wielu miejscach, za­równo na oceanach, jak i w basenie Morza Śród­ziemnego (zwłaszcza w Grecji), ich lęgowiska są jednak zagrożone. Na indonezyjskiej wyspie Bali młode żółwie wykluwają się z jaj w niewoli, po czym są hodowane i wypuszczane na wolność dopiero, kiedy są już na tyle silne, że potrafią prze­żyć nawet w zanieczyszczonych wodach.

Podobne prace

Do góry