Ocena brak

Jak ścieki komunalne zanieczyszczają środowisko?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Drugie, po ropie naftowej, miejsce na liście naj­groźniejszych dla środowiska substancji zajmują ścieki komunalne. W niewielkich ilościach wzbo­gacają one wprawdzie zawartość odżywczą wody i wspomagają rozwój wielu gatunków wodnych roślin i zwierząt, jednak wielkie ilości ścieków komunalnych stanowią śmiertelne zagrożenie dla całego ekosystemu. W dwóch największych na świecie kanałach ściekowych w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych i w Marsylii we Francji ścieki odprowadzane do morza oczyszcza się dopie­ro od dwudziestu lat. Jednak, nawet mimo tych zabiegów, na zdjęciach satelitarnych dokładnie widać, którędy płyną ścieki wpuszczone do morza. Sfilmowano też, za pomocą podwodnych kamer, okolice ujść tych kolektorów. Na zdjęciach widać, że życie organiczne niemal zupełnie tam zamarło. Tętniące niegdyś życiem wody zamieniły się w ekologiczną pustynię. Dopiero w ostatnich latach obserwuje się w tych rejonach nieznaczną popra­wę stanu środowiska naturalnego.
Podejmuje się wysiłki mające na celu zmniej­szenie ilości ciał stałych w ściekach. Ciecze stano­wią niniejsze zagrożenie, choćby dlatego, że słoń­ce znacznie łatwiej zabija bakterie rozpuszczone w cieczy. Metoda ta sprawdziła się w Kalifornii, u wybrzeży której lądują w morzu ścieki z gospo­darstw domowych siedemnastu milionów ludzi.

Podobne prace

Do góry