Ocena brak

Jak rozprzestrzeniają się zanieczyszczenia wody?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Wycieki to główne źródło zanieczyszczenia wód śródlądowych. Substancje zanieczyszczające mogą być zarówno w stanie stałym, jak i ciekłym. Od­padki pozostawione na powierzchni wystawione są na działanie deszczu, który rozpuszcza je, dzięki czemu substancje toksyczne łatwiej mogą się dostać do wód gruntowych, a stamtąd do zbiorni­ków wodnych. Szkodliwe substancje w stanie płyn­nym dostają się do systemu wodnego znacznie szybciej. Spośród rozpylanych na rośliny środków chemicznych niektóre po zetknięciu z glebą stają się nieaktywne, inne zaś przedostają się do okolicz­nych strumieni i rzek bezpośrednio, bądź poprzez wody gruntowe. Prawie 80% rozpylanych sub­stancji zamiast na rośliny spada na ziemię i niemal natychmiast w nią wsiąka.
Czas, jaki upływa od zetknięcia się z glebą związków azotu i fosforu do momentu przenik­nięcia do wód gruntowych, nie jest dokładnie znany, jednak dowiedziono, że proces ten może trwać dziesiątki a nawet setki lat. Najszybsze i naj­groźniejsze jest zanieczyszczenie nie oczyszczonymi ściekami przemysłowymi, które zwykle zawierają największe ilości substancji toksycznych i wpływają wprost do rzek.

Podobne prace

Do góry