Ocena brak

Jak przewidywane są trzęsienia ziemi?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Na­ukowcy opracowali cały zestaw metod umożliwiających zdecydowanie bardziej precyzyjne przewidywanie wstrząsów.
Jedną z takich metod jest pomiar naprężeń w skałach wzdłuż linii uskoku. Te ogromne pęk­nięcia skorupy ziemskiej mogą ciągnąć się kilo­metrami na powierzchni lub w głębi skorupy ziemskiej. Przyrząd do pomiaru nachyleń, przy­pominający stolarską poziomnicę, określa piono­we ruchy powierzchni ziemi. Inny, w postaci dru­tów rozpiętych w poprzek uskoku, umożliwia po­miar przemieszczeń poziomych.

Sejsmometry dostarczają najbardziej precyzyj­nych danych o przewidywanym trzęsieniu ziemi. Te bardzo czułe instrumenty mogą wykryć nawet najmniejsze drgania skorupy ziemskiej. Sejsmo­metr przetwarza te drgania na sygnał elektryczny, który z kolei może być zapisany na papierze. Dzięki temu sejsmolodzy mogą śledzić natych­miast każde gwałtowne rozładowanie napięć w skałach skorupy ziemskiej.
Inna z technik monitoringu ruchów po­wierzchni ziemi polega na wysyłaniu sygnałów poprzez satelitę do innych stacji odbiorczych. Sieć satelitów i stacji naziemnych umożliwia na­ukowcom ocenę, czy zachodzi zmiana wzajem­nego położenia stacji.

Sejsmometr jest urządzeniem przeznaczonym do zapisu fal sejsmicznych. Składa się z ciężarka zawieszonego na sprężynie i mechanizmu zegarowego sterującego bębnem. Obudowa przyrządu zamocowana jest do podłoża. Fale sejsmiczne, wywołane wstrząsem, powodują ruchy horyzontalne, które wprawiają w ruch obudowę. Rysik, umocowany do wahadła naśladuje ruch podłoża, znacząc ślad na obrotowym bębnie. Tak powstaje sejsmogram.

Podobne prace

Do góry