Ocena brak

Jak przebiega terapia niesamoistnego opóźnienia rozwoju mowy - Terapia NORM dzieci upośledzonych umysłowo

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

W przypadku tych dzieci należy jak najwcześniej podjąć postępowanie leczniczo-rehabilitacyjne w celu umożliwienia im porozumiewania się. Istotne jest przede wszystkim nauczenie tych dzieci werbalizowania własnych myśli, próśb i życzeń, komunikowania własnych potrzeb, odczuć i emocji, wpojenie im umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Przezwyciężenie trudności artykulacyjnych i doskonalenie wymowy jesl zatem ostatnim etapem terapii logopedycznej.

Im głębszy jest stopień upośledzeniu umysłowego dziecka, tym poważniejszy jesl również stopień ORM. Dzicci le mogą wykazywać nawet kilkuletnie opóźnienie rozwoju mowy. Pr/y opracowywaniu programu terapii konieczne jest ustalenie realnych możliwości dziecka upośledzonego umysłowo, np. jego zdolności koncentracji uwagi, poziomu myślenia itp : trzeba się zatem kierować wiekiem umysłowym, a nie metrykalnym dziecka.

Zgodnie z etapami kształtowania i rozwoju mowy dziecka, terapia logopedyczna rozpoczyna się od wykształcania umiejętności rozumienia, a później umiejętności mówienia (od poziomu wyrazu do poziomu zdania złożonego). Przechodzi się stopniowo od poznania przez dziecko samego siebie i najbliższego otoczenia do poznawania przez nie doświadczeń poza nim.

Ze względu na lo, że u dzieci upośledzonych umysłowo zaburzeniu ulega zarówno mówienie, jak i rozumienie mowy - w tym zakresie mówienia zaburzone są wszystkie poziomy i aspekty mowy - terapia tych dzieci musi obejmować:

•    ogólnorozwijającc ćwiczenia logopedyczne,

•    ćwiczenia ruchowe.

■ ukierunkowaną zabawę i dużo elementów muzyki.

Zawsze powinna być ona prowadzona na materiale konkretnym, a nic abstrakcyjnym.

Do góry