Ocena brak

Jak przebiega erozja gleby na terenach suchych?

Autor /Szary Dodano /31.01.2012

Na terenach suchych i płaskich erozja powsta­je głównie na skutek działalności wiatru. Luźne cząstki suchej gleby porwane przez wiatr tworzą wydmy i niewielkie wzniesienia. Transportowane kawałki ziemi dalej rozpadają się i zmieniają w drobny pył, który może być przenoszony na duże odległości. Na przykład, wyjałowione przez zbyt intensywną uprawę gleby na Wielkich Rów­ninach Ameryki Północnej w efekcie erozji spo­częły na dnie Oceanu Atlantyckiego.

W latach 70. i 80. tereny Sahel nawiedziła klęska głodu. Sahel to strefa suchych obszarów trawia­stych, rozciągająca się w poprzek kontynentu afrykańskiego, na południe od Sahary.
W latach 50. opady deszczu na opisanym tere­nie były wyższe niż zwykle, w rezultacie czego gleba została nawodniona, a to z kolei pozwoliło na powstanie wielu nowych pastwisk. Ludność gęsto zaludnionej niedalekiej sawanny (tropikal­ne tereny trawiaste) masowo zaczęła przenosić się na obszary Sahel. Przybysze przyprowadzili ze sobą stada bydła, które zdewastowało młode pastwiska. Ludzie natomiast bez umiaru wycinali drzewa i krzewy potrzebne im na opał. Roślinność, która nie była w stanie się regenerować stopniowo wyginęła, a Sahel nawiedziła seria dotkliwych susz. Pozbawiona roślinności gleba stała się podatna na erozję i została zniszczona przez silne wiatry. Zwierzęta hodowlane wymar­ły, ludzie głodowali, natomiast obszar, który zwykle porastały trawy, zmienił się w pustynię. Prawdopodobnie nie doszłoby do tej katastrofy, gdyby zwierzęta i ludzie nie zniszczyli całej roślinności Sahel.

Podobne prace

Do góry