Ocena brak

Jak przebiega badanie rozumienia w przypadku dysfazji dorosłych?

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

Przy badania dorosłego pacjenta nie należy rzecz jasna używać narzędzi i materiału badawczego (zestawów obrazków, historyjek obrazkowych, tekstów itp), stosowanego przy diagnozowaniu dzicci.

Badanie rozumienia

Przebieg i sposób badania zdolności rozumienia został szczegółowo opisany w metodyce ogólnej. W tym miejscu skupiamy się lylko na tych aspektach badania, które są specyficzne dla dysfazji.

Badanie rozumienia na poziomic pojedynczych słów polega na sprawdzeniu: zdolności rozpoznawania imion, nazwisk, nazw zawodów i innych danych personalnych osób z najbliższego otoczenia pacjenta, w czym mogą pomóc fotografie rodzinne;

zdolności rozpoznawania nazw przedmiotów (sprzętów, naczyń, narzędzi, ubiorów itp.) z najbliższego otoczenia pacjenta, mieszkania, miejsca pracy, do czego leż można wykorzystać zdjęcia (Przesmycka-Kamińska 1980).

Badanie rozumienia na poziomic prostych połączeń słownych i zdań złożonych można sprawdzić na podstawie rozumienia:

- próśb, poleceń, pytań i pretensji. Ich fałszywa interpretacja prowadzi do błędnych zachowań i nieadekwatnych odpowiedzi;

opowiadania o faktach z przeszłości pacjenta, historyjek i anegdot rodzinnych; rozmowy towarzyskiej lub telefonicznej, prowadzonej w obecności pacjenta: wypowiedzi w audycjach radiowych i telewizyjnych (Przesmycka-Kamińska, za: Herzyk 1993, 69).

Negaiywne wyniki tych badań pozwalają wykluczyć dysfazję motoryczną. a wskazują na dysfazję akustyczną (sensoryczną), Z kolei niemożność zrozumienia zdań złożonych (ich syntaktyczno-logicznych związków wyrazowych) pozwala zdiagnozować dysfazję semantyczną.

Do góry