Ocena brak

Jak prowadzi się terapię kappacyzmu i gammacyzmu?

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

Kappacyzm to nieprawidłowa realizacja głoski A. agammacyzm -głoski g. Głoski te najczęściej albo w ogóle nic są realizowane, albo w miejscu zwartych, tylnojęzykowych, welamych k i g występują zwarte przedmoję-zykowo-zębowe, tj. / i d. ewentualnie są realizowane w postaci zwarcia krtaniowego, którego brzmienie przypomina wygłosowy dźwięk pojawiający się po samogłosce w przeczącej partykule nie, jeśli ta występuje w roli równoważnika zdania (Kania 1982, 266).

Najwięcej przypadków dotyczy jednak zamiany głosek k i g na głoski / i d. Wynika to stąd, że w artykulacji łych głosek biorą udział te same partie mięśni. Przy k i £ - mięsień podłużny dolny, który skraca język, uwypukla jego grzbiet i kieruje przód języka na dno jamy ustnej, a w wypadku głosek / i d mięsień podłużny górny, który skraca język, a jego przód unosi do góry

a)    Ćwiczenia wstępne

Sposób powstawania tych głosek wymaga zatem określonej sprawności wymienionych partii mięśni, czyli doprowadzenia do uchwycenia i zrozumienia przez dziecko różnicy w ich pracy. W związku z tym na etapie wstępnym przeprowadza się ćwiczenie polegające na unoszeniu języka i tworzeniu jego zwarcia z podniebieniem twardym (język dotyka do wałka dziąsłowego) oraz na opuszczaniu go na dno jamy ustnej tak, aby doszło do wysklepienia grzbietu języka w tylnej części jamy ustnej i wytworzenia się w tym miejscu zwarcia. Dostarcza to właściwych tym głoskom wrażeń kincstetycznych.

b)    Etap wywołania głoski

I    sposób:

Po wyćwiczeniu mięśni języka często wystarczy poprosić dziecko, aby umieściło język na dnie jamy ustnej, a jego czubek przy dolnych zębach, następnie szeroko otworzyło buzię tak. aby uniemożliwić kontakt grzbietu języka z podniebieniem i w tym układzie próbowało powiedzieć głoskę /. Logopeda może pomóc dziecku, przytrzymując grzbiet języka szpatułką. Czasami może pomóc mocne odchylenie dziecka do tyłu lub ułożenie go w pozycji leżącej.

II    sposób:

Innym skutecznym sposobem, szczególnie gdy istnieje konieczność ingerencji mechanicznej, jesl wymawianie sylab: to lub la i do, da. z jednoczesnym przytrzymaniem przodu języka palcem lub szpatułką. Powoduje to wysklcpicnie się i zwarcie tylnej części języka z podniebieniem, niezbędne do uzyskania głosek k, g.

Po wywołaniu głosek kontynuuje się pracę zgodnie z metodyki* zaburzeń artykulacji.

Podobne prace

Do góry