Ocena brak

Jak powstała ropa naftowa?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Procesy, które doprowadziły do powstania paliw kopalnych zachodziły miliony lat temu. Większość złóż północnej i środkowej części Morza Północ­nego powstała z glonów i bakterii, które zostały pogrzebane pod mułem i iłem na dnie morza w okresie jurajskim (144-213 milionów lat temu). Przykryta warstwą mułu materia organiczna stop­niowo rozkładała się i zamieniała w ropę pod wpły­wem wysokiej temperatury i tego samego, ogromnego ciśnienia, które zamieniało ił i muł w litą skałę. Ropa naftowa i gaz ziemny występują pra­wie wyłącznie w skałach osadowych, głównie pia­skowcach, których porowatości i szczeliny mogą być nasycone ropą i gazem, czyli mogą stać się kolektorem węglowodorów. Aby mogło powstać złoże ropy naftowej lub gazu ziemnego, musi ist­nieć warstwa skał nieprzepuszczalnych przykry­wająca skałę przepuszczalną. Dzięki temu ropa może gromadzić się w strukturze zwanej pułapką.

Podobne prace

Do góry