Ocena brak

Jak powstaje wulkan?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Wulkany występują w słabszych miejscach sko­rupy ziemskiej. Ziemię otacza twarda zewnętrz­na powłoka nazwana litosferą. Łączy ona w so­bie skorupę i stałą warstwę górnego płaszcza. Li­tosfera dzieli się na rozległe, sztywne bloki, zwane płytami.
Te płyty znajdują się w nieustannym ruchu, napędzane przez siły drzemiące w głębi Ziemi. W pewnych miejscach ten ruch powoduje po­wstanie grzbietów, w innych płyty zagłębiając się w głębokie rowy, zsuwają się z powrotem w głąb Ziemi - zjawisko zwane subdukcją. Cza­sem przesuwające się płyty zderzają się, czasem rozsuwają - widoczne to jest na ich krawę­dziach. We wszystkich takich miejscach istnieją warunki sprzyjające powstawaniu wulkanów.
Poniżej skorupy ziemskiej znajduje się war­stwa zwana płaszczem. W jej obrębie, poniżej li­tosfery, na głębokości ponad 100 km występuje jeszcze jedna warstwa - astenosfera. Z powodu wysokiej temperatury część występujących tu skał topi się. Ten półpłynny materiał, zawierający także wodę i gazy, zwany magmą, gromadzi się w specjalnych zbiornikach i komorach. Magma jest gorętsza i lżejsza od zewsząd otaczających ją skał, gdy więc jej ciągle przybywa, roztapia większość skał leżących nad nią. Przeciskając się ku powierzchni, magma tworzy kanał, zwany przewodem wulkanicznym. Gazy uwięzione w magmie próbują znaleźć sobie ujście, co powoduje wzrost ciśnienia. Ostatecznie gazy wyciska­ją magmę poprzez jakieś słabsze miejsce skorupy w postaci lawy.

Podobne prace

Do góry