Ocena brak

Jak powstaje tsunami?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Gdy ognisko trzęsienia ziemi znajduje się pod dnem morza, powstają ogromne fale, zwane tsu­nami. Na samym oceanie te fale są słabo zauwa­żalne, chociaż przemieszczają się z prędkością do 790 km/h. Gdy zbliżają się do płaskich wybrzeży ich prędkość maleje, natomiast rośnie ich wyso­kość. Gdy tsunami dociera do wybrzeża, morze cofa się, po czym wraca w postaci serii ogrom­nych fal.
Atakując małe zatoki, tsunami spiętrza się do wysokości 20 m, zmiatając wszystko na swojej drodze. Podczas trzęsienia ziemi, które w 1755 r. dotknęło Lizbonę, na miasto runęły fale o wyso­kości 17 metrów. Kolejne wstrząsy spowodowa­ły osuwiska i pożary. Trzy czwarte miasta legło w gruzach a 60000 ludzi straciło życie.

Podobne prace

Do góry