Ocena brak

Jak powstaje trzęsienie ziemi?

Autor /Szaran Dodano /31.01.2012

Trzęsienie ziemi rodzi się zwykle głęboko pod skorupą ziemską. Zewnętrzną powłokę Ziemi tworzą ruchome płyty. Najgroźniejsze trzęsienia powstają wewnątrz Ziemi wzdłuż krawędzi tych płyt. Ruch płyt nie przebiega spokojnie i stopnio­wo. Przeciwnie, wzdłuż krawędzi, aż do momen­tu pęknięcia i przemieszczenia się płyt, gromadzą się silne naprężenia. Rozładowanie następuje w postaci wstrząsów o różnej intensywności.
Skutki trzęsienia ziemi zależą od siły wstrzą­sów, głębokości, na której powstają, oraz od ro­dzaju skał na powierzchni ziemi. Grunt może pę­kać, unosić się i zapadać. W obszarach górzy­stych mogą powstać lawiny i osuwiska, nawet na łagodnych stokach gliniaste gleby mogą zacząć pełznąć na podobieństwo płynnej lawy. Słabo związane osady mogą wskutek gwałtownych wstrząsów przekształcić się w kurzawkę. Tak by­ło podczas trzęsienia ziemi w Alasce w 1964 r.

Podobne prace

Do góry