Ocena brak

Jak powstaje druk kolorowy?

Autor /Mira Dodano /31.01.2012

Większość kolorowych ilustracji drukuje się wyko­rzystując tylko cztery różne płyty. Jedna z nich jest czarna (pokrywana czarną farbą drukarską), inne zaś odpowiadają kolorom podstawowym: żółtemu, cyjanowemu (niebieskiemu) oraz magencie (purpurowo-czerwonemu). Kolory te separuje się z ory­ginału, fotografując go z użyciem odpowiednich kolorowych filtrów. Jeśli użyjemy szkła powięk­szającego, zauważymy, że druk kolorowy składa się z małych punkcików w jednym z tych podsta­wowych kolorów. Niekiedy dzieła sztuki są repro­dukowane z użyciem rozszerzonej palety kolorów, celem uzyskania wysokiej jakości kopii, oddają­cej najdrobniejsze subtelności oryginału.

Podobne prace

Do góry