Ocena brak

Jak powinna być realizowana w małżeństwie zasada równouprawnienia małżonków?

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

Zgodnie z art. 23 kro małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Przejawami zasady wyrażonymi w innych przepisach są również:

- równy wiek kobiety i mężczyzny do zawarcia małżeństwa,

- odstąpienie od preferowania nazwiska mężczyzny w przepisach o nazwisku małżonków po zawarciu ich związku,

- wspólne decydowanie o istotnym sprawach rodziny,

- równe prawa, obowiązki i kompetencje związane ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi, szczególnie zaś wspólne decydowanie o ich istotnych sprawach,

- uzależnienie ważności czynności prawnych wskazanych w art. 37 kro od wspólnego działania obojga małżonków,

- dowartościowanie małżonka niepracującego zawodowo stwierdzeniem, że zadośćuczynienie obowiązkowi przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny polegać może, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podobne prace

Do góry