Ocena brak

Jak postępujemy w wypadku urazu głowy?

Autor /Andy Dodano /31.01.2012

Urazów twarzy, głowy i szyi nie wolno lekceważyć ze względu na bliskość mózgu. W takim wypadku należy jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
Osoba niedoświadczona nie zawsze potrafi ocenić rzeczywisty rozmiar urazu ciała, a w przypadku głowy i jej okolic wszelkie zaniedbania mogą się okazać tragiczne w skutkach. Zdarza się, że rana wyglądająca na lekką okazuje się dość niebezpieczna. Najczęściej niezbędna jest fachowa pomoc medyczna, zatem trzeba przede wszystkim wezwać karetkę pogotowia. Do poważ­nych uszkodzeń głowy, twarzy i szyi dochodzi z reguły podczas uprawiania sportu lub zabaw ruchowych, na przykład podczas gry w piłkę, która uderzy silnie jednego z graczy, lub jazdy na ro­werze. Czasem dochodzi wtedy do złamań kości. Czynności pierwszej pomocy zależą od miejsca wystąpienia urazu.

■ Jeśli chory jest nieprzytomny, pilnie wzy­wamy pomoc medyczną.
■ Nie podajemy choremu pokarmów ani napojów.
■ Zawsze sprawdzamy, czy nie doszło do złamania kości. Złamane kości trzeba unie­ruchomić przed położeniem chorego w po­zycji bezpiecznej.
■ Nie układamy chorego w pozycji bez­piecznej, jeśli istnieje podejrzenie złama­nia kręgosłupa. Pamiętamy, że kręgosłup zaczyna się od szyi.
■ Staramy się zatamować krwotok, ale nie stosujemy opaski uciskowej.
■ Zapewniamy choremu ciepło i w miarę wygodną pozycję i obserwujemy, czy nie pojawiają się objawy wstrząsu.
■ Nigdy nie odchodzimy od nieprzytom­nego człowieka. Jeśli zajdzie potrzeba, wzywamy o pomoc.

Podobne prace

Do góry