Ocena brak

Jak porządkuje się zaburzenia psychiczne w klasyfikacji ICD-10?

Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013

Klasyfikacje medyczne ulegają zmianie co kilka lat, można jednak przyjąć, że są reprezentatywne dla aktualnego stanu wiedzy. Podstawowym kryterium klasyfikacji ICD-10 jesl kryterium opisu choroby. Taki podział ma na celu ujednolicenie często zbyt różnorodnego zbioru pojęć psychopatologicznych w psychiatrii; ma on również dyscyplinować myślenie diagnostyczne, uniezależniając je od wyznawanych szkół i prądów.

Kategorie klasyfikacji ICD 10 są kodowane irzyznakowo, przy czym zaburzenia psychiczne są oznaczane kodem F 00 F 90. Litera F oznacza rozdział o zaburzeniach psychicznych, pierwsza cyfra określa dział zaburzenia i zaburzeń pokrewnych, a cyfra druga wskazuje zaburzenie (występujące w tej klasyfikacji cyfry po kropce odnoszą się do szczegółowego typu zaburzenia i rodzaju jego przebiegu).

Zaburzenia nerwicowe, -wiązane ze stresem i występujące pod postacią somatyczną (F 40-F 48). czyli:

F 40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii;

F 41 Inne zaburzenia lękowe;

F 42 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw);

F 43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne;

F 44 Zaburzenia dysocjacyjne (kon wersyjne);

F 45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną;

F 48 Inne zaburzenia nerwicowe.

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi (F 50-F 59)

F 50 Zaburzenia odżywiania.

Zaburzenia rozwoju psychicznego (F 80-F 89)

F 84 Całościowe zaburzenia rozwojowe.

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i »v wieku młodzieńczym (F 90 F 98)

F 90 Zaburzenia hiperkinctyczne;

F 91 Zaburzenia zachowania;

F 92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji;

F 93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie; F 94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego zaczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym;

F 95 Tiki;

F 98 Inne zaburzenia zachowania i emocji zaczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym.

Do góry