Ocena brak

Jak pierwiastki obecne w glebie wpływają na nasz stan zdrowia?

Autor /Lena Dodano /31.01.2012

Ważnym elementem środo­wiska jest ziemia. Skład chemiczny gleby, zwłaszcza obecność pierwiastków śladowych, może być przyczyną wielu groźnych chorób. Zbyt duża zawartość takich pierwiastków jak kadm, ołów, rtęć i selen absorbowanych następnie przez rośli­ny i zwierzęta rzeźne może stać się przyczyną wielu przewlekłych schorzeń. Pierwiastki te mogą wystę­pować w glebie w sposób naturalny, ich obecność może też być spowodowana zanieczyszczeniami pochodzącymi z przemysłu. Z drugiej strony nie­dobór niektórych pierwiastków śladowych rów­nież może powodować zaburzenia zdrowotne. Do pierwiastków mających pozytywny wpływ na nasz organizm należą: kobalt, miedź, jod, żelazo, mag­nez, molibden, siarka i cynk.

Do góry