Ocena brak

Jak oczyszczono Tamizę?

Autor /Romka Dodano /31.01.2012

Tamiza była kiedyś jedną z najbardziej zanie­czyszczonych rzek świata. Jeszcze nie tak dawno nie było w niej ani jednej ryby. Obecnie, po długiej walce ekologów, w Tamizie żyje ponad 100 ga­tunków, w tym pstrągi i łososie. Batalia o przy­wrócenie Tamizie jej pierwotnego stanu toczyła się głównie z przemysłowymi trucicielami. Zbu­dowano cały system oczyszczalni ścieków, a tych, którzy wciąż zatruwali rzekę, obciążano wysoki­mi karami.
Wielka akcja oczyszczania Tamizy jest jedy­nym udanym przedsięwzięciem tego typu, prze­prowadzonym na taką skalę. Podejmowane w in­nych krajach próby niestety nie powiodły się. Nie udało się oczyścić Renu, ani rzeki Ohio, słynną z tego, że była tak zanieczyszczona produktami naftowymi, że kiedyś po prostu się zapaliła.

Podobne prace

Do góry