Ocena brak

Jak obserwacja natury może zapobiec głodowi?

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

W społeczeństwach tradycyjnych przetrwanie zale­ży od uważnej obserwacji natury, dzięki czemu można zapobiec głodowi albo przynajmniej przy­gotować się na okresy, w których jedzenia będzie mniej. Zgromadzona przez lata wiedza jest prze­kazywana z pokolenia na pokolenie, najczęściej w postaci pieśni albo przypowieści.
Na przykład jedno z zamieszkujących Kenię ple­mion koczowniczych, Gabbra,hoduje swoje stada na ubogich w roślinność terenach półpustynnych. Tereny te są nieregularnie nawiedzane przez susze, dlatego, przez stulecia lud ten stworzył skompli­kowany system opisujący pięć cykli susz wystę­pujących co 14, 35, 42, 63 oraz od 80 do 100 lat. Na jego podstawie starszyzna potrafiła przewidzieć 'wielką suszę z 1984 roku i aby uchronić swój lud przed głodem, nakazała długą wędrówkę aż na gra­nicę z Etiopią.
Dzięki tej wyprawie straty poniosła tylko grupa niedowiarków, którzy nie posłuchali rad starszy­zny i zostali na miejscu. Stracili oni 95% bydła, 60% kóz, 40% owiec i byli zdani na pomoc hu­manitarną. Według starszyzny Gabbra susza miała skończyć się w kwietniu 1986 roku, w rzeczywi­stości kwiecień był jeszcze suchy, ale już w maju spadły pierwsze deszcze, a opady w czerwcu nale­żały do najobfitszych od lat.

Podobne prace

Do góry