Ocena brak

Jak naprowadza się pociski rakietowe?

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

Pociski rakietowe są mało skutecz­ne bez odpowiedniego systemu na­prowadzania na cel. Nowoczesne urządzenia mogą nakierować pocisk rakietowy na niewielki cel wojskowy i zniszczyć go, nie wyrządzając szkód w położo­nych obok obiektach cywilnych.
Najprostszą formą naprowadzania na cel jest sterowanie pociskiem za pomocą przewo­dów. Oczywiście daje sieje zastosować wyłącznie do pocisków krótkiego zasięgu, startu­jących z powierzchni ziemi. Lecący w kierunku celu pocisk ciągnie za sobą jeden lub dwa cienkie druty, które rozwijają się z bębna. Druty te łączą pocisk z konsolą operatora, tak że pocisk może być ręcznie kierowany za pomocą drążka sterowni­czego - swego rodzaju joysticka. Ruchy drążkiem sterują przepływem sygnałów elektrycznych, które transmitowane są kablami do systemu sterującego pocisku. Kable są dość ciężkie pomimo swej nie­wielkiej średnicy i z tego powodu zasięg takich pocisków jest ograniczony do nieco ponad 3 km. Co więcej, zarówno cel, jak i sam pocisk muszą być widoczne dla operatora. Aby poprawić widzial­ność niewielkiego pocisku w niesprzyjających warunkach świetlnych, wyposaża się go w ładun­ki oświetlające, znaczące tor lotu.
Pociski naprowadzane drogą radiową działają na podobnej zasadzie, z tym, że łączność pomiędzy nimi a operatorem utrzymywana jest za pomocą radia. Oczywiście zwiększa to maksymalny zasięg pocisku. Czynnikiem ograniczającym zasięg jest w tym przypadku konieczność utrzymywania poci­sku i celu w polu widzenia. Systemy radiowe mają jeszcze tę niedogodność, że przeciwnik może łatwo zakłócić łączność, co uniemożliwia precyzyjne tra­fienie. By zmniejszyć możliwość całkowitego zerwania łączności pomiędzy pociskiem a opera­torem, systemy radiowe przystosowywane są do pracy na różnych częstotliwościach fali nośnej. Częstotliwość pracy jest wybierana tuż przed odpa­leniem pocisku. By skutecznie zakłócić łączność, nieprzyjaciel musi poznać częstotliwość sygnału naprowadzającego, a następnie dostroić do niej urządzenia zakłócające. Trwa to tak długo, że jest dość prawdopodobne, że pocisk zdąży trafić w cel.

Podobne prace

Do góry