Ocena brak

Jak należy uświadamiać seksualnie młodzież w okresie dojrzewania?

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Młodzież w okresie dojrzewania cechuje szczególne przewrażliwienie, dlatego umiejętne wychowanie seksualne w tym okresie jest zagadnieniem niezmiernie trudnym. W okresie dojrzewania pojawiają się u młodzieży zakłócenia równowagi psychicznej wywołane zmianami hormonalno-psychicznymi. Ujawniają się nowe, istniejące dotąd tylko w zalążkach afekty i popędy. Wszystko to stanowi pewien wstrząs, który jest wprawdzie zjawiskiem normalnym, powoduje jednak ogromną zmienność zachowania się młodzieży, stwarzającą „trudności okresu dojrzewania”.

Okres dojrzewania nastręcza też szczególnie dużo sposobności do powstawania konfliktów seksualnych. Dlatego też do najbardziej istotnych zadań wychowania seksualnego w tym okresie należy doprowadzenie do zespolenia stale rosnącego popędu seksualnego z całością przeżyć psychicznych, a zwłaszcza ze sferą uczuciową. Bardzo ważne jest także odpowiednio wczesne zapoznanie młodzie* ży z prawidłowymi przejawami dojrzewającego popędu seksualnego, aby uchronić ją od konfliktów i urazów seksualnych wynikających z braku wiedzy.

 

Podobne prace

Do góry