Ocena brak

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?

Autor /pirat001 Dodano /08.02.2011

Jak można przeciwstawić się problemom społeczeństwa polskiego?”

 

Polska jest krajem, w którym możemy zaobserwować wiele problemów społecznych. Począwszy od ubóstwa i bezrobocia, poprzez patologie, takie jak środki odurzające, przemoc, przestępczość i prostytucję, na piratach drogowych skończywszy.

Jednym z najważniejszych w naszym kraju jest problem ubóstwa. W Polsce można w dużym stopniu zaobserwować podział ludności na zamożnych i biednych. Wielu Polaków ledwie wiąże koniec z końcem. Z tym faktem bardzo ściśle łączy się kwestia bezrobocia, będąca bardzo często przyczyną ubóstwa. Bezrobocie to zjawisko gospodarcze polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia. Jeżeli ktoś przez dłuższy czas nie ma możliwości zarabiania, automatycznie pojawia się problem z utrzymaniem rodziny. W gospodarce bezrobocie jest czymś normalnym, pod warunkiem, że nie przekracza 3-5%. Niestety w Polsce w roku 2004 wynosiło ono 19,4%, czyli około 3 mln osób.

Przyczyn bezrobocia może być bardzo wiele: 

• bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy,

recesja gospodarcza w kraju przyczyniająca się do spadku produkcji, a zarazem do masowych zwolnień w przedsiębiorstwach,

• niekorzystna struktura gospodarki, będąca pozostałością po poprzednim ustroju,

wadliwa organizacja rynku pracy,

• brak odpowiednich kwalifikacji bezrobotnych,

• trudności mieszkaniowe uniemożliwiające przesuwanie nadwyżek siły roboczej do ośrodków wykazujących jej niedobór,

postęp technologiczny dzięki któremu praca robotników jest zastępowana maszynami,

• oferowanie zbyt niskich stawek płac (np. w porównaniu z zasiłkiem dla bezrobotnych).

 

Jednak bezrobocie i ubóstwo to dopiero początek problemów społecznych Polaków. Kolejną kwestią, którą chcę poruszyć są patologie. Patologia jest to jakiekolwiek zachowanie grupy bądź jednostki odbiegające od ogólnie przyjętych zasad. Niejednokrotnie można usłyszeć stwierdzenie, iż „wszystko jest dla ludzi”, jednak zasada ta traci sens w przypadku jakiejkolwiek przesady. Ludzie uzależniają się od tytoniu, alkoholu, substancji odurzających i psychotropowych, hazardu, seksu oraz wielu innych czynników, które w nadmiarze są podstawą patologii. Zacznę od używek. Bardzo dużej części społeczeństwa trudno sobie wyobrazić życie bez alkoholu. Pojawia się on w postaci wina, jako dodatek do obiadu czy też w postaci piwa i mocniejszych alkoholi na przyjęciach, bądź spotkaniach towarzyskich. Jednakże dla części społeczeństwa stanowi on podstawę funkcjonowania w świecie w społeczeństwie. Alkoholizm jest najczęstszą przyczyną przemocy w rodzinie. Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Nie musi wiązać się z fizycznymi obrażeniami. Znęcanie się psychiczne i wymuszanie współżycia seksualnego są również formą przemocy. Niejednokrotnie przecież można usłyszeć o przypadkach pobicia dzieci lub żony przez pijanego ojca, wiele razy media donoszą nawet o śmierci osób pobitych. Bite dziecko dochodzi do wniosku, że jest złe i do niczego się nie nadaje. Jeżeli chodzi o narkotyki to każdy kontakt z nimi jest bardzo niebezpieczny i może prowadzić do uzależnienia. W Polsce z dnia na dzień przybywa narkomanów szacuje się ze jest ich obecnie około 100 tys., także wiek sięgających po narkotyki stale się obniża. Narkotyzowanie się prowadzi do wyniszczenia organizmu, a następnie śmierci. Niestety problem ten dotyczy coraz większej ilości zwłaszcza młodych ludzi, którzy szukają jak najmocniejszych wrażeń i rozrywek.Bardzo niepokojący jest fakt, że w ostatnich latach nasilają się takie zjawiska jak prostytucja i łączący się z nią niejednokrotnie handel ludźmi. Prostytucję możemy podzielić na dwa obszary. Pierwszy – prostytucja w wyniku handlu kobietami i drugi – prostytucja „z wyboru”. Dużą część prostytutek stanowią kobiety, którym obiecano dobrze płatną pracę za granicą na korzystnych warunkach. Zwabione kobiety wyjeżdżają z reguły na zachód, gdzie zamiast wymarzonej pracy, czekają na nie domy publiczne. Nie mają one żadnego kontaktu z rodziną, tracą zdrowie, a niejednokrotnie w wyniku zarażenia wirusem HIV życie. Handlem ludźmi trudnią się zwykle grupy przestępcze, dla których prostytucja jest ogromnym źródłem zysków. Oddzielną kwestię stanowią kobiety, które dobrowolnie i świadomie wybrały „zawód” prostytutki. Jest to niestety częste zjawisko, także wśród młodzieży. Brak pieniędzy na wakacyjny wyjazd, czy też konieczność zdobycia środków do życia na tzw. „gigancie”, zmuszają młodych ludzi (nie tylko dziewczyny!) do zarabiania własnym ciałem, zwłaszcza, że jest to sposób prosty i dochodowy. Nie wiadomo dokładnie na jak wielką skalę występuje ten proceder, jednak niepokojący jest fakt, że skala ta na pewno wzrasta. Opisane powyżej przeze mnie problemy społeczne nie są oczywiście jedynymi jakie występują. Możemy długo wyliczać kolejne takie jak kradzieże, rozboje, gwałty i wszelkiego rodzaju przestępczość (także wśród nieletnich), wykroczenia drogowe, które są u nas plagą, jazda (samochodem, rowerem etc.) po pijanemu, nietolerancja, a nawet zwykłe ściąganie w szkole.

Najważniejsze jest, by pamiętać, że każdy problem można rozwiązać przy odrobinie dobrej woli.

 

Opracowuje się wiele sposobów walki z bezrobociem i ubóstwem: 

system opieki społecznej, a więc miejskie oraz gminne ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie. Pomagają zaopatrzyć rodziny dotknięte problemem ubóstwa i bezrobocia w żywność, odzież, umożliwiają uiszczenie opłat na wyżywienie dzieci w szkołach itd.

• instytucje społeczne niosące pomoc bezdomnym np. MONAR

• programy aktywne i pasywne dla bezrobotnych. Bardziej efektywne są te pierwsze, gdyż polegają one na udzielaniu pożyczek bezrobotnym na „rozkręcenie” własnej działalności, szkolenie ich itp. Natomiast programy pasywne są to głównie zasiłki.

Jednak najlepszą metodą uniknięcia bezrobocia i ubóstwa jest edukacja. W dzisiejszych czasach większość młodych ludzi zdaje sobie sprawę, że im lepsze wykształcenie tym większa szansa na godne życie w przyszłości.

Aby w kraju przeciwstawić się alkoholizmowi wśród młodzieży a nawet dzieci dużą rolę muszą tu odegrać przede wszystkim sprzedawcy, którzy zaprzestaną sprzedaży alkoholu nieletnim. Nasze służby również powinny zająć się tym problemem. Jeżeli takiemu sprzedawcy udowodniło by się sprzedaż alkoholu nieletniemu raz i drugi powinien zostać ukarany takim mandatem, że w przyszłości zastanowiłby się dwa razy zanim sięgnąłby po butelkę. To sprzedawcy powinni sonie odpowiedzieć na pytanie co jest tak naprawdę ważne w życiu szybki zysk czy przyszłość naszego społeczeństwa.

Tak więc każdy z nas na miarę możliwości powinien walczyć z patologiami, przestępczością. Prostytucją czy narkomanią. Nigdy nie wiadomo czy my kiedyś nie będziemy potrzebowali pomocy.

Do góry