Ocena brak

Jak jest zorganizowana struktura danych zwana kolejką?

Autor /Barnim7777 Dodano /29.12.2011

Kolejka (zwana także strukturą FIFO z ang. first in first out) to specjalna struktura dynamiczna, o ograniczonych możliwościach modyfikacji. Operacja dodawania elementu do struktury (insert) odbywa się zawsze na początku, a operacja odłączania (delete) elementu od struktury odbywa się zawsze na końcu tejże struktury. Zachowana zostaje kolejność dołączania i odcinania elementów od struktury – pierwszy przyłączony będzie pierwszym odłączonym.

Podobne prace

Do góry