Ocena brak

Jak jest wykorzystywany węgiel?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Węgiel jest przede wszystkim popularnym surow­cem energetycznym. W niektórych domach do dziś używa się go do ogrzewania. Obecnie jednak większość węgla zużywana jest w przemyśle lub w elektrowniach. Zanim zaczęto wydobywać na szeroką skalę gaz ziemny, uzyskiwano go z węgla. Dzieje się tak do dziś w krajach pozbawionych naturalnych złóż gazu.
Produktem wysokotemperaturowego odgazo­wywania węgla kamiennego jest koks - paliwo niezbędne do wytapiania rud żelaza. Aby uzyskać dochodzi do spalania, a jedynie do wytrącenia lekkich olejów, związków amoniaku, smoły węg­lowej i gazu. Pozostała substancja to koks.
Węgiel jest również wykorzystywany w prze­myśle chemicznym. Związki amoniaku, smoła węglowa i lekkie oleje są niezbędne przy produk­cji barwników do tkanin, materiałów antyseptycznych, lekarstw, detergentów, środków zapacho­wych, nawozów, substancji niszczących chwasty oraz lakierów do paznokci, a nawet słodzików zawierających sacharynę.

Podobne prace

Do góry