Ocena brak

Jak interpretuje się substytucyjność i komplementarność dóbr w teorii użyteczności?

Autor /Benita Dodano /15.02.2012

 

Substytucyjność w teorii użyteczności oznacza, że dwa dobra zapewniają niezależnie od siebie tę samą użyteczność, więc dla konsumenta będzie obojętne, które konsumuje.

Komplementarność oznacza, że dwa dobra są użyteczne dla konsumenta jedynie razem i to w stałej proporcji, tzn. zwiększanie ilości tylko jednego z nich nie zwiększa użyteczności całkowitej.

Podobne prace

Do góry