Ocena brak

Jak geolodzy badają dzieje Ziemi?

Autor /Helena Dodano /31.01.2012

Badając skały skorupy ziemskiej, geolodzy potrafią wyciągać wnioski na temat warunków środowiskowych panujących niegdyś na Ziemi.
Kluczem do poznania i opisania warunków, jakie panowały w dawnych epokach geo­logicznych jest wiedza na temat zmian zachodzących na kuli ziemskiej obecnie. Jedną z wielu wskazówek są na przykład tzw. bomby wulkaniczne, czyli grudki zastygłej lawy wyrzucanej z wnętrza wulkanów. Jeśli takie bomby odnajdywane są w skalach powstałych w określonej o epoce geologicznej, to geolodzy mogą z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że w czasie for­mowania się tych skat na danym obszarze pano­wała wzmożona aktywność wulkaniczna.
Podobne znaczenie mają ripplemarki i szczeli­ny z wysychania. Obie te formy powstają na dnie zbiorników wodnych, na wybrzeżach. Kiedy odnaj­dujemy je w skałach osadowych, takich jak pia­skowce czy mułki, możemy uznać, że na terenie tym najprawdopodobniej znajdował się niegdyś płytki zbiornik wodny.
Informacji na temat warunków panujących w dawnych epokach geologicznych dostarczają również skamieniałości, czyli szczątki organizmów żywych lub ich odciski znajdowane w skałach osadowych. Tam, gdzie geolodzy oprócz ripplemarków i szczelin z wysychania odnajdują skamieniałe pnie drzew, można przyjąć, że osady te formowa­ły się w jeziorze, lub w korycie rzeki, a nie na wybrzeżu morskim.

Podobne prace

Do góry