Ocena brak

Jak geodeta mierzy odległość?

Autor /Kafar Dodano /31.01.2012

Taśma miernicza jest narzędziem prostym, tanim i dość wygodnym w użyciu, jednak współcześni geodeci coraz częściej używają innych przyrządów do wyznaczania odległości, na przykład teodolitu. Pionowa linia widoczna w wizjerze jest przecięta dwiema krótkimi liniami poziomymi. Zwykle są one tak dobrane, że gdy obserwujemy przez teo­dolit łatę, to odległość na łacie pomiędzy tymi linia­mi równa się setnej części odległości pomiędzy teodolitem a łatą. Przykładowo, jeżeli odległość pomiędzy kreskami na łacie wynosi 80 centyme­trów, to przyrząd znajduje się 80 metrów od łaty. Wynik jest prawdziwy tylko wówczas, gdy łata jest ustawiona prostopadle do linii patrzenia teodolitu, czyli pionowo. Przy innych kątach pomiędzy osią patrzenia przyrządu a łatą należy wprowadzać różne poprawki, gdyż skala na łacie wydaje się być krótsza, niż jest w rzeczywistości. Poprawny odczyt odległości umożliwia w prostszy sposób przyrząd zwany tachymetrem z wbudowanym urządzeniem kompensującym błędy.

Podobne prace

Do góry