Ocena brak

Jak dzieli się metody stosowane w terapii afazji (dysfazji)?

Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013

Najogólniej rzecz biorąc, wszystkie metody stosowane w terapii afazji (dysfazji) można podzielić na takie, które:

1.    służą przezwyciężeniu zaburzeń bezpośrednio wynikających z uszkodzeniu mózgu. Należą do nich mctody bezpośrednie i pośrednie;

2.    dotyczą zjawisk o charakterze wtórnym (zaburzeń niespecyficznych), towarzyszących zaburzeniom mowy. czyli tych, które pojawiły się bądź narosły stopniowo po uszkodzeniu mózgu. Do metod tych zalicza się metody uprzedzania i przcuczania.

Ad I Metody bezpośrednie dzieli się na:

a)    metody bezpośrednie rozhamowujące, które stosuje się w: terapii chorych we wczesnym okresie po uszkodzeniu mózgu, na wstępnym etapie terapii zaburzeń mowy,

u chorych z długo utrzymującymi się zaburzeniami statycznymi, w terapii chorych wykazujących wtórne psychogenne zmiany w ich stosunku do otoczenia.

Metody te mają stymulować i pobudzać chorego, podnosić poziom jego motywacji do rehabilitacji i terapii zaburzeń mowy;

b)    metody bezpośrednie ćwiczące zaburzone czynności, których zadaniem jest odblokowanie mechanizmów programujących mowę. Stosuje się je zawsze wtedy. gdy w zakresie zaburzonych funkcji istniejąokreślone rezerwy, tzn., gdy istnieje możliwość przejęcia uszkodzonych funkcji przez ośrodki półkuli nie uszkodzonej. Do metod tych zalicza się wszystkie techniki reedukacji ćwiczące dokładnie lo, co zoslalo zaburzone (np. ćwiczenia słuchu fonematycznego, praksji oralnej itd.).

Metody pośrednie (okrężne) przywracają zaburzoną czynność poprzez inne niż przed uszkodzeniem ukształtowanie jej mechanizmów programujących (Maruszewski 1966, 408). Stosuje się wówczas, gdy nic ma możliwości odbudowy uszkodzonych mechanizmów programujących mowę i istnieje konieczność wykształcenia ich na nowo.

Ad 2. Metody uprzedzania i przeuczania

Metodo przeliczania polega na uczeniu chorego innych niż dotychczasowe sposobów wykonywania pewnych czynności (np. nauczenie osoby praworęcznej pisania lewą ręką).

Metoda uprzedzania łączy wszystkie ćwiczenia uprzedzające, tzn. zapobiegające powstawaniu fałszywych kompensacji, u z drugiej strony te, klórc przeciwdziałają pojawieniu się wtórnych zaburzeń, takich jak: brak motywacji do pracy, depresja, załamanie psychiczne itp Przykładem metody uprzedzania może być technika stosowania zastępczych komunikacji.

Podobne prace

Do góry