Ocena brak

Jak działają soczewki oka?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Układ optyczny oka składa się z wypukłej (sku­piającej) soczewki zbudowanej z przezroczystych komórek podatnych na zmiany kształtu, oraz znaj­dującej się przed nią również wypukłej błony wypełnionej płynem, zwanej rogówką. Właśnie na rogówce zachodzi, mówiąc obrazowo, 80% całego ślinienia promieni świetlnych przez optykę oka. Precyzyjną regulację ostrości widzenia zapewnia soczewka, której kształt może być w pewnym stopniu zmieniany przez otaczające ją mięśnie.
Gdy mięśnie te nie działają poprawnie i soczewka nie może przybrać odpowiedniego kształtu, to obraz jaki odbieramy staje się rozmyty.
Najczęstszą wadą wzroku jest niemożność os­trego widzenia różnych przedmiotów. Gdy układ optyczny oka jest zbyt mocny, co znaczy, że so­czewka jest zbyt uwypuklana przez mięśnie i pro­mienie świetlne skupiane są przed siatkówką, to obiekty oddalone od nas są widziane nieostro. Mamy wówczas do czynienia z krótkowzroczno­ścią. Gdy maksymalna wypukłość soczewki jest niedostateczna, to odwrotnie, promienie skupiają się za siatkówką, a nieostro postrzegane są obiek­ty położone blisko. Ludzie z taką wadą to dalekowidze. Obie wady wzroku mogą być łatwo skory­gowane przez używanie odpowiednich okularów lub szkieł kontaktowych. Zwykła (odpowiednio dobrana) soczewka okularów wraz z układem optycznym oka tworzą system, który pozwala na odpowiednio ostre widzenie wszystkich przed­miotów, niezależnie czy bliskich, czy oddalonych.

Podobne prace

Do góry