Ocena brak

Jak działają czytniki kodu pocztowego?

Autor /Lutek Dodano /31.01.2012

W następnym etapie sortowania kod pocztowy z listu trzeba przepisać w formie łatwej do odczyta­nia przez automatyczne maszyny sortujące (AMS). Zwykle kod zapisany w tej formie składa się z dwóch linii bladoniebieskich kropek wykona­nych przez naniesienie fosforu na kopertę. Kropki mogą powstać na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na tym, że list wędruje do maszyny kodu­jącej. Operator obsługujący ją odczytuje wypisa­ny kod i wystukuje go na klawiaturze, maszyna zaś nanosi fosfor na kopertę w odpowiedni sposób. Ostatnio jednak próbuje się wprowadzać automa­tyczne czytniki tekstu. Maszyny te automatycznie odczytują kody wydrukowane lub napisane na maszynie. Po odczytaniu kodu maszyna nanosi na kopertę wersję zapisaną fosforem w zawrotnym tempie 30000 kopert na godzinę. Dość duże pro­blemy związane są z fosforowym atramentem uży­wanym w takich maszynach. Otóż nie schnie on wystarczająco szybko, by sprostać takiemu tempu pracy, w efekcie czego na kopertach pojawiają się smugi i kody kropkowe stają się nieczytelne. Poza tym atrament ten jest łatwopalny, są więc kłopoty z jego transportem, przechowywaniem oraz obsłu­gą maszyn kodujących. U osób obsługujących maszyny może powodować podrażnienie skóry. Dlatego dokłada się wielu starań by wykorzystać w tym celu inną substancję.
Gdy kody pocztowe zapisane zostały w postaci fosforowych kropek, koperty wędrują do wstępnego sortowania. Maszyna sortująca czyta kody i roz­dziela listy do różnych przegród odpowiadających poszczególnym obszarom, do których mają zostać doręczone. Kropki są dla oka prawie niewidoczne, jednak w świetle ultrafioletowym świecą na tyle intensywnie, że urządzenie nie ma najmniejszych kłopotów z ich odczytaniem.

Podobne prace

Do góry