Ocena brak

Jak dusza jest obecna w ciele?

Autor /merlin Dodano /20.04.2011

Dusza jest obecna w całym ciele i każdej jego części. Pierwszym i podstawowym odniesieniem duszy do ciała jest odniesienie jako do całości. W pierwszym rzędzie odnosi się do ciała istotowo. Tak samo dusza domaga się różnorodności w częściach ciała. Jest to jej potrzebne, aby mogła spełniać działania swoich władz. Dusza jest obecna w całym ciele jako jego forma. I choć jest obecna w całym ciele, to nie możemy powiedzieć, że jest obecna istotowo w jakiejś jego części. Gdyby tak było, określone części ciała mogłyby żyć oddzielone od całości. W poszczególnych częściach ciała dusza nie jest obecna istotowo, ale w swoich władzach.

Podobne prace

Do góry