Ocena brak

Jak chronić lasy?

Autor /Szary Dodano /31.01.2012

Las, aby prawidłowo się rozwijał, musi być właś­ciwie pielęgnowany. Sekret polega na tym, by wy­cinać jedynie tyle drzew rocznie, ile w tym samym czasie osiągnie wiek wyciętych. Trzeba więc wy­cinkę starannie planować. Jedną z metod planowej wycinki jest wycięcie wszystkich drzew z danego obszaru w określonych odstępach czasu, np. co 50 albo co 100 lat. W czasie między wyrębami las powinien wrócić do stanu pierwotnego. Inną meto­dą jest tzw. wycinka selektywna polegająca na tym, że przeznacza się do wycięcia drzewa w określo­nym wieku i określonych rozmiarów. Młodsze i mniejsze drzewa mają wówczas czas dorosnąć, a w miejscach, w których rosły ścięte drzewa sadzi się nowe. Dzięki takiemu systemowi, sadzonki mogą korzystać z naturalnej ochrony starszych drzew aż do momentu, kiedy same osiągną dojrzałość.
Metoda ta sprzyja również rozwojowi innych roślin i zwierząt żyjących w lesie. Wycinka selek­tywna, w przeciwieństwie do wyrębu, nie jest groź­na dla zwierząt, jako że ani ptaki, ani ssaki, ani owady nie zostają całkowicie pozbawione swoje­go naturalnego środowiska.
Większość rozwiniętych krajów świata prowa­dzi obecnie racjonalną politykę gospodarowania swoimi zasobami leśnymi. Największy jednak problem tkwi w przyszłości lasów równikowych, które należą do krajów biedniejszych. Są obszary, w któ­rych skala zniszczeń jest tak wielka, że za późno już na jakąkolwiek gospodarkę leśną. Co roku po­wierzchnia lasów tropikalnych zmniejsza się o 142 tys. km2. Niektóre kraje, jak na przykład Indie, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, czy Ekwador, praktycznie wycięły już całkowicie swoje lasy. Masowy wyrąb lasów równikowych nie tylko sta­nowi zagrożenie dla klimatu ziemi, ale jest też kata­strofą dla zwierząt.
Na szczęście niektóre państwa podjęły w końcu działania, mające na celu ochronę lasów. Do tej grupy należą Boliwia i Brazylia. W 1986 roku, pod egidą ONZ, powołano do życia International Tropical Timber Organization (Międzynarodową Orga­nizację do Spraw Drewna z Lasów Równikowych), w skład której wchodzi 40 krajów.
Zasiadają w niej zarówno producenci jak i użyt­kownicy tego cennego surowca. Specjaliści z Organizacji starają się obecnie rozstrzygnąć w jaki sposób należy przeprowadzić ponowne zale­sienie obszarów dawniej porośniętych dżunglą, by uratować las równikowy od totalnej zagłady.

Podobne prace

Do góry